2013-08-01 19:13 #0 av: Ikajo

Den äldsta och ännu existerande grenen av feminism som var drivande för många viktiga förändringar i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Liberalfeminismen har sina rötter i den liberala ideologin som bygger på tanken om alla människors lika värde och samma demokratiska rättigheter. Det var den liberala ideologin som drev människor till handling under både den amerikanska och den franska revolutionen. Många kvinnor trodde att de också skulle få ta del av friheten och bli jämlika. Så blev inte fallet.

Den grundläggande tanken inom liberalfeminism är att kvinnor är förtryckta eftersom de inte får tillgång till det offentliga rummet i samma utsträckning som män. För att komma till rätta med problemet har liberalfeminister genom historien jobbat för kvinnors utbildning, rösträtt och för jämställda lagar. De tror på utbildning, uppfostran och ändrade attityder. På så sätt ska man genom uppfostran och kunskap kunna ändra folks sinnen och attityder för att kämpa mot kvinnors underordning i samhället.

Viktiga personer inom liberalfeminismen var bland annat Mary Wollstonecraft och John Stuart Mill.

De liberalfeministiska tankarna har varit viktiga i kampen för kvinnlig rösträtt, främst i Storbritannien.


Källor:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Liberalfeminism

http://www.jamstalldhet.net/inriktningar.html

[Observera att innehållet i artikeln är rent faktabaserat och har inget med artikelförfattarens egen åsikt att göra.]